Allmänna villkor för tjänsten

Här kan du läsa Påminds allmänna villkor.
Senast uppdaterad: 2018-12-01

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller Påmind AB (org. nr 559027-8478) adress Prästgatan 18A, 111 29 Stockholm, e-mail: help@pamind.se. Påmind AB ("Bolaget", "oss", "vi", "vår") tillhandahåller en abonnemangstjänst via webbsidan www.pamind.se. Mer information om Tjänsten finner du på webbsidan.

1. Allmänt

2. Tjänsten

3. Tillåten användning

4. Avtalsbrott och ansvar

5. Force majeure

6. Ändring av villkor och Tjänsten

7. Avsluta konto

8. Immateriella rättigheter

9. Specifika regler för konsumenter

10. Övrigt

No more telefonköer!

Du ska inte behöva ställa in semestern, fixa kattvakt eller uppfinna en tidsmaskin för att få bra service.
Skapa konto