Allmänna villkor för tjänsten

Här kan du läsa Påminds allmänna villkor. Senast uppdaterad: 2019-10-31

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkor” eller "Villkoren") gäller mellan Påmind AB (org. nr 559027-8478) adress Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm, e-mail: help@pamind.se  ("Bolaget", "oss", "vi", "vår") och privatperson eller företag (”du” ”dig”, ”kund”), då Bolaget tillhandahåller en tjänst via webbsidan www.pamind.se, samt genom olika Partners såsom en tjänst i tjänst (”Tjänsten”). Mer information om Tjänsten finner du på webbsidan.

Genom att använda Tjänsten godkänner kunden att denne tagit del av, förstått innebörden av och accepterat att bli bunden av dessa Villkor i sin helhet. Om kunden inte godkänner att bli bunden av dessa Villkor, får kunden inte tillgå Tjänsten eller använda Tjänsten.

1. Allmänt

2. Tjänsten

3. Tillåten användning

4. Avtalsbrott och ansvar

5. Force majeure

6. Ändring av villkor och Tjänsten

7. Avsluta konto

8. Immateriella rättigheter

9. Specifika regler för konsumenter

10. Övrigt

No more telefonköer!

Du ska inte behöva ställa in semestern, fixa kattvakt eller uppfinna en tidsmaskin för att få bra service.
Skapa konto