Senast uppdaterad: 2023-08-29

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkor” eller "Villkoren") gäller mellan Påmind AB (org. nr 559027-8478) adress Linnégatan 89E, 115 23 Stockholm, email: help@pamind.se ("Bolaget", "oss", "vi", "vår") och privatperson (”du” ”dig”, ”kund”), då Bolaget tillhandahåller en tjänst via mobilapp eller via webbsidan www.pamind.se, samt genom olika Partners (”Tjänsten”). Mer information om Tjänsten finner du på webbsidan.

Genom att använda Tjänsten godkänner kunden att denne tagit del av, förstått innebörden av och accepterat att bli bunden av dessa Villkor i sin helhet. Om kunden inte godkänner att bli bunden av dessa Villkor, får kunden inte tillgå Tjänsten eller använda Tjänsten.

1. Allmänt

2. Tjänsten

3. Tillåten användning

4. Avtalsbrott och ansvar

5. Force majeure

6. Ändring av villkor och Tjänsten

7. Avsluta konto

8. Immateriella rättigheter

9. Specifika regler för konsumenter

10. Övrigt