För en rättvis och krångelfri marknad

Det ska inte behöva vara krångligt att hålla koll på sina vardagsavtal. Man ska inte heller behöva betala ockerpriser för sina tjänster. Marknaden kan vara svårnavigerad och stundvis orättvis, och som konsument är det svårt att få sin röst hörd gentemot de stora bolagen.

Påmind grundades 2016 av Mikael Nachemson, som med slagorden "lojalitet ska löna sig" fortsatt kämpar för att skapa en jämnare spelplan mellan kunder och bolag. Tjänsten bygger på en enkel idé; att man ska kunna få bra villkor på sina vardagsavatal utan att behöva byta bolag. Påmind vill skapa rätt förutsättningar för goda och långsiktiga relationer på marknaden.

Lojalitet ska löna sig

Vi ser idag att nya kunder ofta får bättre villkor och erbjudanden än långsiktiga och lojala kunder. Påmind tycker att det istället borde vara tvärtom! Att byta bolag är krångligt, onödigt och gynnar i slutändan främst mellanhänderna. Det vill vi undvika; det är konsumenterna som ska gynnas.

Vi vet också att det som gynnar kunderna, även gynnar bolagen. En nöjd kund som premieras för sin lojalitet stannar längre hos sina bolag, och bolagen undviker på så sätt att förlora sina kunder till bytessajter. Påmind jobbar för en rättvis, transparent och krångelfri marknad för vardagsavtal, där alla spelare följer samma regler.