Vilka kunder räknas som lojala kunder?

Emanuel Persson
2018-12-14

Vilka kunder räknas som lojala kunder?

Vi reder ut vad vi menar med begreppet lojalitet. - Påmind jobbar för att lojala kunder ska få bättre priser och villkor på sina avtal. Men vad anser vi vara en lojal kund? Är du exempelvis lojal om du blev kund hos ditt bolag för några dagar sedan? Vi reder ut vad vi menar med begreppet lojalitet! 

Är du en lojal kund? 

Påmind jobbar för att lojala kunder ska få bättre priser och villkor på sina avtal. Men vad anser vi vara en lojal kund? Är du exempelvis lojal om du blev kund hos ditt bolag för några dagar sedan? Vi reder ut vad vi menar med begreppet lojalitet! 

Vad vi anser vara lojala kunder

Som kund till ditt bolag idag ser vi dig som en lojal kund, och vi tycker att ditt bolag borde se dig som en potentiellt lojal kund. Med lojal kund menar vi snarare att du är en befintlig kund, och vi tycker inte att du ska få sämre villkor än vad nya kunder får. Med Påmind vill vi ändra på det faktum att bolagen höjer priser för befintliga kunder för att köpa in nya kunder. Vilket resulterar i att du får sämre villkor som lojal kund. Vi tycker att marknaden är på väg åt fel håll när lojala kunder får sämre avtal istället för att belönas för sin lojalitet. Du ska helt enkelt inte behöva byta bolag för att få lika bra villkor som nya kunder får! 

Så skapar vi win-win 

Ja, vad tjänar egentligen bolagen på att premiera sina befintliga kunder? Är det inte ganska "fair" att nya kunder erbjuds en rabatt? Det är många som frågar oss hur man egentligen kan förändra den här strukturen. Men det som få känner till är att det kostar väldigt mycket mer att köpa in en ny kund, än vad det gör att premiera en befintlig kund. Så om bolagen istället skulle premiera sina egna kunder, så att de i sin tur inte byter bolag, skulle de slippa att lägga så mycket pengar på att köpa in nya kunder via exempelvis bytessajter.

Kunderna blir nöjda, och bolagen blir nöjda, win-win helt enkelt!

För en bättre version av ditt bolag

Som i alla relationer behöver båda parter jobba för att hålla gnistan vid liv. Det krävs en del engagemang för att kunna skapa en långsiktig och hållbar relation. Med Påmind hoppas vi kunna åstadkomma just den förändringen. Vi jobbar stenhårt för att motverka den osunda marknaden och byteshetsen. Vårt mål är att du som lojal kund ska kunna luta dig tillbaka och vara försäkrad om att du har de bästa möjliga villkoren hos ditt bolag.