En av fem missnöjda med bolåneflytten

2023-03-06

En av fem missnöjda med bolåneflytten

Mest missnöjda bolåneflyttare är de unga och äldre. Mest nöjda är yngre medelålders. Där är varannan nöjd och bara en av tio missnöjd. Det visar färska siffror från Demoskop som intervjuat 1043 bolånekunder, på uppdrag av oss. Orsaken är brister i servicen på nätet. Majoriteten av bankerna kräver att kunden ringer in för att få flytta. Äldre bolånekunder är samtidigt mest missnöjda.

 

Orsaken till missnöje är ofta telefonköer för att få ut flyttunderlag, per posten. Det låter väldigt mycket 1900-tal. Som att de stora bolånebankerna inte vill umgås med unga. Bara SBAB är idag mest modern och har en full nätservice.

Mest missnöjda bolåneflyttare är de unga och äldre.

Flytt av bolån fungerar dåligt

Varannan medelålders är nöjd med servicen, visar Demoskop. Och endast en av tio är direkt missnöjd. Det kan låta som goda betyg. Men knappast tillräckligt goda för att tala om en väl fungerande bolånemarknad. Myndigheterna borde naturligtvis titta på frågan.

 

100 000 flyttar hämmas

Rörligheten i bolånebranschen har ökat senaste årtiondena. Idag har de fyra storbankerna cirka 80 procent av marknaden. Av landets 3 miljoner bolånare flyttar över 100 000 ett vanligt år. Här upplevs ofta flyttunderlaget som ett hinder. Här har lagstiftarna misslyckats. Här krävs mer konsumenträtt.

Av Peter Sjödahl, VD

Läs mer om bolånepass och hur det kan hjälpa dig till en lägre ränta