Bolånare hamnar i kläm på banken

2023-03-06

Bolånare hamnar i kläm på banken

Hela fyra av tio bolånare uppfattar att de har en svag eller mycket svag förhandlingsposition mot bolånebankerna. Det visar färska siffror från Demoskop som intervjuat 1043 bolånare, beställt av oss på Påmind. Unga upplever en särskilt svag position på bolånevärlden. Självförtroendet växer sedan snabbt för varje åldersgrupp. Seniorerna är starkast. Antagligen för att de har mest erfarenheter. Uppenbarligen behöver svenskarna bättre konsumentstöd kring sina största utgifter.

Endast 2 av 10 unga är positiva till sina möjligheter för kontakt med banken.

Den stora skillnaden i attityder till bankerna märks i olika åldrar. Där seniora bolånare visar starkast självförtroende då 4 av 10 säger sig ha en stark position. Det är dubbelt fler än hos de unga bolånarna.

Unga behöver extra stöd

Endast två av tio unga är positiva till sina egna möjligheter i kontakt med bolånebanken. Detta borde vara en väckarklocka för konsumentskyddet med tydligare regler kring räntor, förhandlingar och flyttunderlag

 

Erfarenhet ett stort stöd

Bolånarnas självförtroende stiger sedan med åldern. Medelålders och seniorer har fyra av tio starkt självförtroende på banken. Geografiskt visar bolånare i norra Sverige sig särskilt utsatta. Hela 54 procent säger att de har en svag position att förhandla med bolånebanken. I södra Sverige är samma siffra endast 35 procent skeptiker.

 

Utbildning stärker självförtroendet

Bolånarnas skolutbildning visar sig ha viss effekt på förhandlingsviljan. De med högst utbildning visar mer självförtroende i bankförhandlingen. Fyra av tio högutbildade ser sig som starka i förhandlingen med banken. Svenskarna visar annars överlag mycket lite självförtroende i att förhandla med sin bolånebank. Det är ett bekymmer, när vi talar om svenskarnas klart största utgift.

Läs mer om hur du kan sänka din bolåneränta här. 

Av Peter Sjödahl, VD Påmind