Fast, rörligt eller mixat? Varför det är viktigt att välja elavtal

Emanuel Persson
2020-06-09

Vilket elavtal ska jag välja? 

Som konsument har du alltid möjlighet att välja vilken typ av elavtal du vill ha och det finns ganska många alternativ att välja mellan, som alla har sina för- och nackdelar. Gemensamt för dessa elavtal är dock att de kräver ett aktivt val. Väljer du att inte välja vilken typ av elpris du vill ha, kommer du med största sannolikhet få ett så kallat anvisat elpris av ditt elnätsbolag. Anvisat elpris är ofta väldigt dyrt, och har du hög elförbrukning kan du spara tusentals kronor per år bara genom att göra ett enda val. 


Har du anvisat elpris? Byt så fort som möjligt! Om du har ett Påmindkonto kan vi hjälpa dig att se över ditt elavtal antingen genom omförhandling eller personlig rådgivning.


Så vad har du att välja mellan?

→ Rörligt elpris

Rörligt elpris passar dig som vill ha det billigaste priset på sikt, och har historiskt sett visat sig vara det billigaste elavtalet. Rörligt pris innebär dock att priset är just rörligt, och din månadskostnad kommer därmed variera beroende på elens inköpspris. Om inköpspriset går upp en månad får du också betala mer den månaden. Om inköpspriset går ner, betalar du mindre. Har du en liten lägenhet och mindre förbrukning är rörligt oftast det bästa alternativet. 


→ Fast elpris

Fast elpris passar dig som vill ha lite bättre koll på vad du betalar varje månad. Med fast elpris betalar du ett fast pris för varje khw du förbrukar, och påverkas alltså inte om inköpspriset går upp och ner. Om du har en större bostad eller förbrukar mycket el kan det vara skönt att undvika plötsliga elprisökningar, men på lång sikt betalar du lite extra för denna säkerhet. Det fasta priset bestäms den dag du tecknar avtalet och gäller sedan hela avtalsperioden, vilket kan vara allt från 6 månader till 5 år. Av den anledningen kan det vara smart att inte teckna ett fastprisavtal mitt i vintern, då elpriset är som dyrast.


→ Mixat elpris

Mixat elpris kombinerar det bästa av båda världar. Du får ett fast pris under vintern för att undvika plötsliga prishöjningar, och ett rörligt pris under resten av året då inköpspriset typiskt sett är lägre och variationen inte slår lika hårt mot din elkostnad. Du betalar dock lite extra för den här tjänsten, och det brukar normalt sett bakas in i det fasta elpriset under vinterperioden.


→ Förvaltat elpris

Utöver de tre vanligaste elpristyperna ovan finns även en fjärde kategori som vi kan kalla förvaltat elpris. Denna avtalstyp kan se ut på lite olika sätt och komma från både enskilda elbolag samt från tredjepartslösningar som ex. Kundkraft. Gemensamt för denna typ av elavtal är att de ofta har en grupp experter som köper upp så mycket el som möjligt när den är som billigast för att sedan förmedla den till dig. Förvaltat elpris brukar dock innebära en uppsägningstid på 4 månader, och den fasta månadsavgiften kan höjas för att täcka kostnaderna för förvaltningsarbetet.