Varför kan jag inte få alla bredbandsleverantörer till min adress?

Emanuel Persson
2020-07-02

Varför kan jag inte få alla bredbandsleverantörer till min adress?

Funderar du på att byta bredbandsavtal och har upptäckt i processen att det bolag du vill byta till inte levererar till din adress?  Det kan bero på att du bor inom ett slutet nät där endast ett bolag levererar bredband.

När vi ska välja bredbandsavtal hänger våra valmöjligheter helt på var vi bor någonstans och vilken teknik det gäller. Detta beror på att enskilda bolag kan äga den fysiska infrastrukturen (nätet) som levererar bredband till din adress. Det är exempelvis vanligt med så kallade “Comhem-hus” där Comhem är den enda tillgängliga leverantören.


Man kan fråga sig hur detta är okej ur ett konkurrensperspektiv. Borde inte marknaden vara fri?


Enligt lagstiftning ska konkurrens alltid främjas, och inom bredbandsbranschen granskas detta av Post- och telestyrelsen (PTS) som utgår från Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Regleringen innebär att PTS identifierar så kallade “Significant Market Power-operatörer” som anses ha betydande inflytande på marknaden, som därmed åläggs ett antal skyldigheter för att säkerställa så god konkurrens som möjligt. Bl.a. kan andra leverantörer begära tillgång till nätinfrastrukturen för att nå sina kunder, men för att göra detta måste de köpa tillträde till nätet och investera i ansluten utrustning. 

I slutna nät behöver leverantören köpa in sig

Så om du bor i ett slutet nät och gärna vill ha en annan leverantör måste ditt önskade bolag först köpa in sig i nätet. Man kan tänka sig att det inte alltid är finansiellt hållbart för mindre och utmanande bolag att investera i dessa anslutningar, speciellt i nät där det inte finns så många boende. Så trots att det finns lagstiftning för att säkerställa konkurrensen kan det i slutändan vara nästintill omöjligt för en konsument som bor i ett slutet nät att välja fritt bland bredbandsbolagen.


Nyfiken på vilka leverantörer du kan få? Surfa in på Bredbandsval för att se vilka bredbandsleverantörer som är tillgängliga på din adress. Källa: Post- och telestyrelsen om tillsyn och konkurrensreglering