Varför används BankID när man skapar konto?

Vi använder oss av BankID vid registrering av säkerhetsskäl då vi vill säkerställa att det endast är du som har tillgång till dina avtal och att ingen obehörig kan ta del av din information.

Andra vanliga frågor
Vad gör jag om Påmind inte hanterar min typ av avtal?
Hur vet jag när jag har fått ett erbjudande?
Kan jag avsluta mitt konto när jag vill?
Vad händer om jag inte svarar på erbjudandet?
Varför tar det längre tid att hämta vissa av mina avtal?