Varför används BankID när man skapar konto?

Vi använder oss av BankID vid registrering av säkerhetsskäl då vi vill säkerställa att det endast är du som har tillgång till dina avtal och att ingen obehörig kan ta del av din information.

Andra vanliga frågor
Finns Påmind som en app?
Varför tar det längre tid att hämta vissa av mina avtal?
Är Påmind gratis?
Hur tjänar Påmind pengar?
Kommer ni att hantera fler avtalstyper i framtiden?