Varför används BankID när man skapar konto?

Vi använder oss av BankID vid registrering av säkerhetsskäl då vi vill säkerställa att det endast är du som har tillgång till dina avtal och att ingen obehörig kan ta del av din information.

Andra vanliga frågor
Varför används BankID när man skapar konto?
Vad gör jag om Påmind inte hanterar min typ av avtal?
Hur tjänar Påmind pengar?
Vad händer om jag inte svarar på erbjudandet?
Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?