Varför används BankID när man skapar konto?

Vi använder oss av BankID vid registrering av säkerhetsskäl då vi vill säkerställa att det endast är du som har tillgång till dina avtal och att ingen obehörig kan ta del av din information.

Andra vanliga frågor
Varför används BankID när man skapar konto?
Vad händer om jag tackar ja till ett erbjudande?
Finns Påmind som en app?
Kommer ni att hantera fler avtalstyper i framtiden?
Varför ska jag signera en fullmakt?