Vad händer om jag tackar ja till ett erbjudande?

När du tackar ja till ett erbjudande skickas svaret till din leverantör som sedan uppdaterar ditt avtal enligt erbjudandet.

Andra vanliga frågor
Är Påmind gratis?
Vad händer om jag har en leverantör som inte samarbetar med Påmind?
Hur fungerar Påmind?
Hur ofta omförhandlas mina avtal?
Finns Påmind som en app?