Hur ofta omförhandlas mina avtal?

Dina avtal omförhandlas vid förfallodatum, eller vid de datum då någon av dina rabatter löper ut. Om du har ett löpande avtal utan bindningstid förhandlas det var 6e månad.

Andra vanliga frågor
Hur fungerar Påmind?
Kan ni säga upp avtal hos mina leverantörer?
Kommer ni att hantera fler avtalstyper i framtiden?
Vad händer om jag tackar ja till ett erbjudande?
Är Påmind gratis?