Är Påmind gratis?

Påmind är helt gratis för dig som användare! Vi tjänar våra pengar från leverantörer som ser värdet av att förbättra sina kundrelationer genom bättre avtal. Vi tjänar med andra ord bara pengar när du förbättrar dina avtal.

Andra vanliga frågor
Varför ska jag signera en fullmakt?
Finns Påmind som en app?
Hur vet jag när jag har fått ett erbjudande?
Kommer ni att hantera fler avtalstyper i framtiden?
Vad händer om jag inte svarar på erbjudandet?