Är Påmind gratis?

Påmind är helt gratis för dig som användare! Vi tjänar våra pengar från leverantörer som ser värdet av att förbättra sina kundrelationer genom bättre avtal. Vi tjänar med andra ord bara pengar när du förbättrar dina avtal.

Andra vanliga frågor
Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?
Hur vet jag när jag har fått ett erbjudande?
Varför tar det längre tid att hämta vissa av mina avtal?
Vad gör jag om Påmind inte hanterar min typ av avtal?
Hur tjänar Påmind pengar?