Hur tjänar Påmind pengar?

Vi tjänar pengar på de leverantörer som vill använda vår plattform för att förbättra sina kundrelationer genom bättre avtal.

Andra vanliga frågor
Vad gör jag om Påmind inte hanterar min typ av avtal?
Finns Påmind som en app?
Varför tar det längre tid att hämta vissa av mina avtal?
Hur ofta omförhandlas mina avtal?
Varför används BankID när man skapar konto?