Varför ska jag signera en fullmakt?

För att vi ska kunna hämta avtalsinformation från dina leverantörer behöver du signera en fullmakt. Fullmakten ger oss endast rätten att hämta information och be om erbjudanden. Vi har inte rätt att göra några ändringar gällande dina avtal utan ditt godkännande.

Andra vanliga frågor
Vad gör jag om Påmind inte hanterar min typ av avtal?
Hur ofta omförhandlas mina avtal?
Vad händer om jag inte svarar på erbjudandet?
Kan jag avsluta mitt konto när jag vill?
Varför ska jag signera en fullmakt?